Generálny prokurátor. Človek, ktorý dohliada na dodržiavanie zákonov v štáte. Na Slovensku túto pozíciu sedem rokov zastával Dobroslav Trnka. Jeho nástupcovi Jaromírovi Čižnárovi končí funkčné obdobie a už čoskoro sa bude voliť nový šéf prokuratúry. Neuspokojíme sa s tým, že si nebude písať s gaunermi. Chceme, aby sa na tento post dostal najlepší možný kandidát. Aby sa tak stalo, je mimoriadne dôležité, akým spôsobom sa bude voliť. 

 

Podľa novely zákona, ktorý upravuje voľbu generálneho prokurátora, budú kandidáti vypočutí verejne a voliť sa bude tiež verejne. To je výborná správa. Súčasťou návrhu sú však aj časti, ktoré môžu transparentný výber prokurátora spochybniť.

 

Vyzývame poslancov, aby z novely zákona o voľbe generálneho prokurátora vypustili návrhy, ktoré môžu ohroziť jeho nezávislosť.
Dajte vedieť, čo si myslíte Vy.

 Súhlasím so spracovaním osobných údajov INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV – SPRACOVANIE HLASOVANIA

Chceme veriť, že cieľom sporných návrhov v skutočnosti nie je zvyšovať politický vplyv, či odstraňovať nepohodlných ľudí. Podoba, v akej momentálne návrhy existujú, však vytvára priestor pre pochybnosti. O sporných bodoch by mala spoločnosť viesť širšiu odbornú diskusiu.  Preto vyzývame poslancov, aby sporné časti z novely zákona o prokuratúre vypustili a zvolili nezávislého generálneho prokurátora.

 

 

 

Kde vidíme problém

Za veľmi všeobecné považujeme ustanovenie, podľa ktorého bude môcť parlament odvolať generálneho prokurátora, ak “svoju funkciu prestal vykonávať čestne, nezávisle a nestranne.” To zvýši politický vplyv na prokuratúru, ktorá by mala zostať nezávislá. Vládna väčšina bude môcť kedykoľvek odvolať generálneho prokurátora, ak sa pre ňu stane nepohodlným. Túto časť navrhujeme spresniť.

 

Celkom stiahnuť by poslanci mali bod, ktorý umožní kandidovať aj neprokurátorom. Hoci sa domnievame, že otvorenie systému, napríklad pre sudcov, by mohlo byť prospešné, viacerí právnici, ale aj prezidentka vníma túto zmenu inak. Takýto zásadný zásah do systému si vyžaduje, aby ho posúdili experti.

 

Ak novela prejde v navrhovanom znení, je pravdepodobné, že ju prezidentka bude vetovať. Ak by sa ona alebo skupina poslancov kvôli posúdeniu ústavnosti obrátili na Ústavný súd, voľbu nového Generálneho prokurátora to môže neúmerne zdržať. Súčasnému generálnemu prokurátorovi Jaromírovi Čižnárovi pritom v lete končí funkčné obdobie.